5 mythes over tijdelijke werkkrachten

Gepost door

In tegenstelling tot wat velen denken, brengen tijdelijke contracten heel wat voordelen met zich mee. Het zou zonde zijn om vanwege zulke misvattingen de voordelen ervan te mislopen. Overloop met ons deze vijf mythes!


Mythe #1: Tijdelijke werkkrachten betreffen enkel profielen met administratieve ondersteuning

Tegenwoordig zien we allerlei types profielen in een waaier van sectoren interimarbeid uitvoeren. Bedrijven kiezen o.a. vaak voor tijdelijke contracten om bijkomend werk uit te voeren of om werknemers op ziekte –of zwangerschapsverlof te vervangen, of in eender andere situatie waarin ze een nieuwe persoon zo snel mogelijk denken te moeten aannemen. Wanneer, bijvoorbeeld,  een bedrijf een bepaald project wenst op te starten waarbij het enkel tijdelijke experten in welbepaalde vakgebieden wil aannemen en dat voor een specifieke tijdspersiode, zal het bedrijf opteren voor interimarbeiders en interimcontracten.

Mythe #2: Tijdelijke werkkrachten zijn veelal juniors

Het gaat hier om een mythe die we vaak te horen krijgen van bedrijven en die alles behalve waar is. Het klopt dat veel mensen aarzelen om een pemanente job in te wisselen voor een interimjob, maar er zijn nog steeds veel seniors  en topwerknemers die op een bepaald punt in hun carrier omschakelen naar enkel tijdelijke opdrachten. Die top-uitzendkrachten kunnen een aanwinst betekenen voor bedrijven die er toe bereid zijn hen te verwelkomen.

Mythe #3:  Tijdelijke werkkrachten staan enkel open voor interimjobs uit spijt

Dit is de mythe die we het vaakst opvangen: kandidaten die voor een tijdelijke opdracht kiezen, kiezen daar enkel voor omdat ze geen vaste job te pakken krijgen. Er zijn echter evenveel redenen om een tijdelijke job aan te nemen als dat er tijdelijke jobs bestaan.

Sommigen kiezen voor interimwerk omdat:

-Ze van sector of carrier willen veranderen en ze zicht op opdrachten willen focussen die hen zoveel ervaring meegeven als mogelijk

-Interimopdrachten een goede manier zijn om in een bedrijf te starten en zich te bewijzen met de hoop om op termijn definitief aangenomen te worden;

-Etc. 

Bij Rainbow Resources Group, ontmoeten we ook kandidaten die enkel geïnteresseerd zijn in tijdelijke opdrachten en integenstelling tot algemene opvattingen zijn zei geen “slechte” kandidaten die geen permanente job kunnen krijgen.

Mythe #4: Uitzendkrachten zijn noch loyaal noch toegewijd

Die mythe komt voort uit het feit dat tijdelijke werknemers niet uitbetaald worden door het bedrijf waarvoor ze werken.  Uitzendkrachten zijn echter voortdurend in direct contact met het interimbedrijf en zijn zich ervan bewust dat de recruiter regelmatig in contact staat met het bedrijf waarbij ze werkekn. Je kan ze zowat zien als de ambassadeurs van het interimkantoor. Recruiters van hun kant gaan even secuur te werk bij het selecteren van tijdelijke werkrachten als voor het selecteren van kandidaten voor een permanent contrract, al was het maar omdat ze de goede relaties met hun klanten willen onderhouden en omdat ze willen gaan voor een succesvolle match voor alle betrokken partijen. Tijdelijke werkkrachten zijn in de eerste plaats mensen waarvan de waarden en werkethiek niet simpelweg veranderen op basis van het contracttype dat ze hebben. Als een interimkantoor twijfels had over de loyaliteit, toewijding en het vertrouwen van een interimkracht, dan zou het niet het risico willen nemen om de relatie met de klant op het spel te zetten door de interimkracht aan tebevelen voor een bepaalde functie (zelfs al gaat het om een job die zo snel als mogelijk moet worden ingevuld).

Mythe #5: Je kan geen tijdelijke werkkracht in huren onder een permanent contract

Sommige bedrijven aarzelen wel eens om te beginnen met interimwerkkrachten omdat ze er verkeerdelijk van uit gaan dat ze de werknemer niet onder een permanent contract kunnen aannemen.  Bestaat geen regel die zegt dat een interimkracht niet intern kan worden aangenomen. Dat hangt af van de werkkracht zelf en of die een permanent contract wil aanvaarden. Veel uitzendkrachten wensen voltijdse werknemers te worden in het bedrijf waarvoor ze zijn aangenomen als tijdelijk werkkracht, en veel bedrijven zijn er van overtuigd dat ze via die weg de kansen grijpen om de beste kandidaten op lange termijn te vinden. 

Bij dezen heeft u een niet-uitputtende lijst meegekregen van mythes die sommige bedrijven kunnen hebben over uitzendkrachten. Begrijp dat er omgekeerd, langs kandidaatszijde, evenveel mythes te doorprikken zijn over tijdelijke jobs.

Terug naar Nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in ons cookiebeleid