De Donuteconomie (Deel 1): Verander de doelstelling

Gepost door An Degryse

Boeken lezen of beluisteren, de consultants bij Rainbow Resources Group zoeken er tijd voor. Zo blijven we mee, denken we na over waar u ook van wakker ligt en houden vinger aan de pols.


Kent u de missie van Rainbow Resources Group? 

Als u reeds met ons hebt gewerkt dan kent u zeker onze waarden die wij uitdragen. Onze waarden hangen samen met onze missie:  “To inspireadvise,and assist people and organisations on their journey to reachtheir professional goals and career dreams."

Inspiratie opdoen is nodig, een “todo” die in het kwadrant staat van “niet-dringend maar wel belangrijk” en waar we dus niet altijd aan toe komen als we blijven hangen in dringend én prioritair of zelfs dringend én niet-prioritair. 

Een boek waar al veel over gezegd en geschreven is, die de moeite waard is om te lezen is het boek van Kate Raworth, de Donuteconomie. Een kluif van 400 pagina’s die een denkkader aanbiedt om de 21ste eeuw op economisch vlak anders vorm te geven.

Wij geven u graag een krachtige samenvatting (bestaande uit meerdere delen) van dit boek, dat meer dan de moeite waard is om vast te pakken. Deel 1: Verander de doelstelling. 

Het bbp (de totale marktwaarde van alle goederen en diensten die in één jaar in één land zijn geproduceerd) is het koekoeksjong in het economische nest. In een halve eeuw veranderde het bbp van een beleidsoptie in een politieke noodzaak en dus in het doel van een economisch beleid. Bbp-groei wordt beschouwd als een must. Maar als we vertrekken van de fundamentele vraag  ’wat stelt mensen in staat te gedijen’ komen we bij iets anders uit dan een groeicurve zonder einde, nl. een donut, die de veilige en rechtvaardige ruimte vormt voor de mensheid. De binnenste rand is het sociaal fundament van menselijk welzijn en de buitenste rand het ecologisch plafond van de planetaire grenzen. We moeten komen tot een economie waarin ieders fundamentele behoeften wordt bevredigd, terwijl de levende wereld waarvan we afhankelijk zijn wordt beschermd.Onder het sociaal fundament liggen tekorten op het vlak van voeding, gezondheidszorg, huisvesting, onderwijs, inkomen en werk, water en sanitaire voorzieningen, energie, netwerken, seksegelijkheid, sociale rechtvaardigheid, politieke inspraak alsook vrede en rechtvaardigheid. Boven het ecologisch plafond liggen de klimaatverandering, verzuring van de oceanen, chemische vervuiling, stikstof- en fosforverzadiging, zoetwateronttrekking, grondconversie, vermindering van de biodiversiteit, luchtvervuiling en aantasting van de ozonlaag. (zie tekening 1)

Vijf factoren spelen een cruciale rol om in een veilige en rechtvaardige ruimte voor iedereen terecht te komen: bevolking, verdeling, ambitie, technologie en bestuur.

Terug naar Nieuws
An Degryse

Over An Degryse

Na het behalen van een Master in de psychologische wetenschappen en 15 jaar werkervaring, wil ik al mijn kennis en talenten inzetten als consultant voor Rainbow Resources. Ik wil alle opportuniteiten die op mijn pad komen maximaal benutten. Dat doe ik om mijn kennis te laten groeien, te bouwen aan een netwerk en ervaring op te doen in verschillende segmenten van het werkveld. Bv. ik heb een team uitgebouwd en geleid van 3 naar 20 mensen, meerdere marketingcampagnes uitgerold en veel mensenkennis opgedaan doorheen de afgelopen jaren. Ik wil bij Rainbow een nieuwe regio uitbouwen en onze kwaliteitsvolle dienstverlening uitdragen bij onze klanten in Vlaanderen.

Bij Rainbow hebben we allemaal een grote passie voor onze klanten en kandidaten, een diepgeworteld respect voor mens en verandering en een echte hands-on mentaliteit om tot bevredigende oplossingen te komen voor klant en kandidaat. 

Als ik niet aan het werk ben dan vind u mij op een concert, in het zwembad, op de trainingsbaan of bij mijn gezin.

Contacteer An Degryse

Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in ons cookiebeleid